– Aktualności

  1. W czasie pobytu w poradni dziecko powinno znajdować się pod opieką rodzica (opiekuna prawnego) lub specjalisty. Wskazane jest unikanie sytuacji dłuższego przebywania dziecka w poczekalni bez bezpośredniej opieki osoby dorosłej.
  2. Rodzice (opiekunowie prawni) biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w poczekalni.
  3. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mogą być przyjmowane wyłącznie klienci zdrowi, tzn. bez objawów infekcji. W przypadku złego samopoczucia klienta specjalista może w danym dniu odmówić spotkania.
  4. Dzieci, korzystające z pomocy poradni, mogą samodzielnie wrócić do domu wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) i po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez rodziców (opiekunów prawnych) ze specjalistą. Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) powinno zawierać datę i godzinę wyjścia dziecka z poradni oraz klauzulę, że rodzic przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu wyjścia przez dziecko z placówki.
  5. Specjalista może odmówić wypuszczenia dziecka z poradni pomimo oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego), jeśli uważa, że zaistniałe okoliczności lub stan psychofizyczny dziecka zagrażają jego bezpieczeństwu (np. późna pora, burza, złe samopoczucie dziecka itp.). W zaistniałej sytuacji specjalista kontaktuje się telefonicznie z rodzicem (opiekunem prawnym).
  6. W sytuacji, jeśli rodzic nie wyraził zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, zobowiązany jest, aby w trakcie wizyty dziecka przebywać na terenie poradni.
  7. Odbiór dziecka przez osobę niebędącą opiekunem prawnym jest możliwy tylko na podstawie pisemnego upoważnienia rodzica.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie zaprasza specjalistów przedszkolnych (psychologów, pedagogów, logopedów) na spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat: “ Trudne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym” Spotkanie odbędzie się w dniu 14.02.2024 r. o godzinie 9.00 w auli budynku przy ul. Focha 3. Zapraszamy!
Ilustracja przedstawiająca rękę trzymającą zegarek

Godziny pracy sekretariatu Poradni:

Chrzanów ul. Focha 3 (tel. 32 624  12 70)

Poniedziałek 7:00 – 16:00

Wtorek 7:00 – 15:00

Środa 7:00 – 15:00

Czwartek 7:00 – 15:00

Piątek 7:00 – 15:00

Trzebinia ul. Kościuszki 72 (tel. 32 612 10 34)

Piątek 8:00 – 12:00

Zdjęcie przedstawiające uśmiechniętą pracownicę Poradni w Chrzanowie

terminarz godzin konsultacyjnych dla rodziców w roku szkolnym 2023/2024

konsultacje z logopedą:

środa: 14.00 – 15.00

czwartek: 13.00 – 14.00

piątek: 12.00 – 13.00 (Trzebinia)

konsultacje z psychologiem:

poniedziałek: 11.00 – 12.00

wtorek: 12.00 – 13.00

17.00 – 18.00

środa: 12.00 – 13.00

16.00 – 17.00

czwartek: 12.30 – 13.00

14.00 – 15.00 (Trzebinia)

konsultacje z pedagogiem:

poniedziałek: 13.00 – 14.00 (Trzebinia)

wtorek: 12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

środa: 14.00 – 15.00

czwartek: 12.00 – 13.00 (Trzebinia)

 

 

Na naszej stronie internetowej, w zakładce „Druki” dostępne są do pobrania wzory wniosku na Zespół Orzekający w sprawie wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w języku ukraińskim i rosyjskim.

Rekomendujemy strony edukacyjne w języku ukraińskim i rosyjskim

Dostęp do serwisu w języku polskim:

http://aztekium.pl/pl

Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:

http://aztekium.pl/uk

Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:

http://aztekium.pl/ru

Zdjęcie przedstawiające uśmiechniętą pracownicę Poradni w Chrzanowie

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy nową stronę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie. Na stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszej poradni: kontakt, godziny otwarcia, dostęp do psychologów. Na bieżąco publikować będziemy także aktualności dotyczące naszej poradni.

Strona jest repsonsywna i dostosowana do obsługi na urządzeniach mobilnych.

Dodatkowo strona jest dostępna dla osób z dysfunkcjami wzrokowymi, a tym samym spełnia wymagania WCAG 2.1.

Ważne serwisy:

ilustracja z herbem Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ilustracja z logotypem Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wróć na górę