– Opieka nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Matka z córką wspólnie rysują

Nasza Poradnia posiada uprawnienia Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie diagnozy, terapii i orzecznictwa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:

  • z deficytami wzroku
  • z deficytami słuchu
  • z objawami zaburzeń ze spektrum autyzmu

Oferujemy wielospecjalistyczne wsparcie (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) rodzicom dzieci z w/w niepełnosprawnościami. Podejmujemy współpracę z przedszkolami, szkołami i ośrodkami specjalnymi w zakresie konsultowania form kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ważne serwisy:

ilustracja z herbem Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ilustracja z logotypem Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wróć na górę