– Opieka nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Matka z córką wspólnie rysują

Nasza Poradnia posiada uprawnienia Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie diagnozy, terapii i orzecznictwa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:

  • z deficytami wzroku
  • z deficytami słuchu
  • z objawami zaburzeń ze spektrum autyzmu

Oferujemy wielospecjalistyczne wsparcie ( psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, okulistyczne, laryngologiczne) rodzicom dzieci z w/w niepełnosprawnościami
Podejmujemy współpracę z przedszkolami, szkołami i ośrodkami specjalnymi w zakresie form kształcenia

Ważne serwisy:

ilustracja z herbem Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ilustracja z logotypem Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wróć na górę