– Aktualności

Zapraszamy dyrektorów i specjalistów ze szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi z terenu Powiatu Chrzanowskiego na spotkanie Zespołu do spraw Integracji, które odbędzie się w dniu 27.02.2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie przy ulicy Focha 3.

Zdjęcie przedstawiające uśmiechniętą pracownicę Poradni w Chrzanowie

terminarz godzin konsultacyjnych dla rodziców w roku szkolnym 2022/2023

konsultacje z logopedą:

środa: 14.00 – 15.00

czwartek: 13.00 – 14.00

piątek: 12.00 – 13.00 (Trzebinia)

konsultacje z psychologiem:

poniedziałek: 11.00 – 12.00

wtorek: 12.00 – 13.00

17.00 – 18.00

środa: 12.00 – 13.00

czwartek: 12.30 – 13.00

14.00 – 15.00 (Trzebinia)

konsultacje z pedagogiem:

poniedziałek: 13.00 – 14.00 (Trzebinia)

wtorek: 12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

środa: 14.00 – 15.00

czwartek: 12.00 – 13.00 (Trzebinia)

 

 

Na naszej stronie internetowej, w zakładce „Druki” dostępne są do pobrania wzory wniosku na Zespół Orzekający w sprawie wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w języku ukraińskim i rosyjskim.

Rekomendujemy strony edukacyjne w języku ukraińskim i rosyjskim

Dostęp do serwisu w języku polskim:

http://aztekium.pl/pl

Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:

http://aztekium.pl/uk

Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:

http://aztekium.pl/ru

Zdjęcie przedstawiające uśmiechniętą pracownicę Poradni w Chrzanowie

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy nową stronę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie. Na stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszej poradni: kontakt, godziny otwarcia, dostęp do psychologów. Na bieżąco publikować będziemy także aktualności dotyczące naszej poradni.

Strona jest repsonsywna i dostosowana do obsługi na urządzeniach mobilnych.

Dodatkowo strona jest dostępna dla osób z dysfunkcjami wzrokowymi, a tym samym spełnia wymagania WCAG 2.1.

Matka z córką wspólnie rysują

Nasza Poradnia posiada uprawnienia Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie diagnozy, terapii i orzecznictwa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:

 • z deficytami wzroku
 • z deficytami słuchu
 • z objawami zaburzeń ze spektrum autyzmu

Oferujemy wielospecjalistyczne wsparcie (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) rodzicom dzieci z w/w niepełnosprawnościami. Podejmujemy współpracę z przedszkolami, szkołami i ośrodkami specjalnymi w zakresie konsultowania form kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wspólna zabawa matki oraz córki

Prowadzimy wielospecjalistyczną diagnozę i terapię:

 • zaburzeń rozwojowych
 • trudności szkolnych, w tym specyficznych ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • trudności wychowawczych
 • trudności emocjonalnych
 • kryzysów rodziny
 • uzależnień
 • trudności w relacjach społecznych ( w tym rówieśniczych )
 • zaburzeń mowy, jąkania
 • zainteresowań i predyspozycji zawodowych

Ważne serwisy:

ilustracja z herbem Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ilustracja z logotypem Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wróć na górę