– Aktualności

Zdjęcie przedstawiające uśmiechniętą pracownicę Poradni w Chrzanowie

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy nową stronę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie. Na stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszej poradni: kontakt, godziny otwarcia, dostęp do psychologów. Na bieżąco publikować będziemy także aktualności dotyczące naszej poradni.

Strona jest repsonsywna i dostosowana do obsługi na urządzeniach mobilnych.

Dodatkowo strona jest dostępna dla osób z dysfunkcjami wzrokowymi, a tym samym spełnia wymagania WCAG 2.1.

Matka z córką wspólnie rysują

Nasza Poradnia posiada uprawnienia Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie diagnozy, terapii i orzecznictwa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:

 • z deficytami wzroku
 • z deficytami słuchu
 • z objawami zaburzeń ze spektrum autyzmu

Oferujemy wielospecjalistyczne wsparcie ( psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, okulistyczne, laryngologiczne) rodzicom dzieci z w/w niepełnosprawnościami
Podejmujemy współpracę z przedszkolami, szkołami i ośrodkami specjalnymi w zakresie form kształcenia

Wspólna zabawa matki oraz córki

Prowadzimy wielospecjalistyczną diagnozę i terapię:

 • zaburzeń rozwojowych
 • trudności szkolnych, w tym specyficznych ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • trudności wychowawczych
 • trudności emocjonalnych
 • kryzysów rodziny
 • uzależnień
 • trudności w relacjach społecznych ( w tym rówieśniczych )
 • zaburzeń mowy, jąkania
 • zainteresowań i predyspozycji zawodowych

Ważne serwisy:

ilustracja z herbem Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ilustracja z logotypem Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wróć na górę