– Pełny zakres pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej

Wspólna zabawa matki oraz córki

Prowadzimy wielospecjalistyczną diagnozę i terapię:

  • zaburzeń rozwojowych
  • trudności szkolnych, w tym specyficznych ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
  • trudności wychowawczych
  • trudności emocjonalnych
  • kryzysów rodziny
  • uzależnień
  • trudności w relacjach społecznych ( w tym rówieśniczych )
  • zaburzeń mowy, jąkania
  • zainteresowań i predyspozycji zawodowych

Ważne serwisy:

ilustracja z herbem Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ilustracja z logotypem Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wróć na górę